Pniewo 2012

Kiedy budził mnie ciepły promyk kwietniowego słonka, spojrzałem Ewelinie w oczy i już wiedziałem... czeka mnie kilka godzin ciężkiego pedałowania.

Postanowiliśmy jechać prosto przed siebie, najpierw w kierunku Siemienia, potem Rybna i Pniewa. Tu spotkała nas mila niespodzianka :) Trafiliśmy na ścieżkę przyrodniczą, która prowadziła wśród podmokłych nadnarwiańskich łąk. Ma ona długość 8 km i pokazuje zarastające starorzecza, roślinność łąkową, szuwarową, i łęg jesionowo-olszowy. Można też spotkać sporo ciekawych ptaków, sarny, dziki, a nawet łosie. Polecamy

GALERIA   MAPA