Kraków 2016

Tyle szwendamy się po świecie a nie było nas jeszcze w Wieliczce. Postanowiliśmy więc nadrobić ten brak i w lipcu spędziliśmy miły weekend w Krakowie. Odwiedziliśmy wszystkie obowiązkowe punkty wycieczki, czyli: Wawel, Rynek i Kazimierz. Wybraliśmy się też do Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie przeszliśmy Trasę Górniczą. Ubrani w kaski i kombinezony oraz wyposażeni w lampy ruszyliśmy pod ziemię. Tu nasza grupa miała do wykonania różne zadania np. pomiar poziomu metanu, piłowanie drewnianych belek, rozbijanie grudy soli. Własnoręcznie łupaną sól można też było zabrać do domu - podobno jest świetna do kiszenia ogórków. Kilka godzin pod ziemią minęło nam szybko i ciekawie. A na pożegnanie każdy dostał dyplom zaświadczający, że zdobył pierwsze szlify w zawodzie górnika.

GALERIA